สรุปยอดดำเนินการจัดจ้างประจำปี(ราคากลาง)

วันที่ประกาศ รายละเอียด DownLoad
26/12/2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561

DownLoad
10/10/2561

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปี2561

DownLoad
01/06/2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561

DownLoad
05/01/2561

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561

DownLoad