ราคาและการคำนวนราคากลาง

วันที่ประกาศ รายละเอียด DownLoad
15/05/2562

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูม้วนแสตนเลสไฟฟ้า ของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 8 สาขา ด้วยวิธีการประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
14/05/2562

ราคากลาง จ้างทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ตู้นิรภัยของสถานธานุเคราะห์ 6 แห่ง จำนวน 22 ตู้ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
07/05/2562

ราคากลาง การติดตั้งประตูม้วนแสตนเลสไฟฟ้า

DownLoad
12/09/2018

จ้างจัดทำตั๋วรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 39 สาขา (พร้อมนำส่ง)

DownLoad
22/06/2561
ราคากลาง จ้างทำของที่ระลึกมอบให้พนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
DownLoad
05/01/2018

ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่สำนักงานธนานุเคราะห์และสถานธนานุเคราะห์ รวม 38 แห่ง

DownLoad