ราคาและการคำนวนราคากลาง

วันที่ประกาศ รายละเอียด DownLoad
12/09/2018

จ้างจัดทำตั๋วรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 39 สาขา (พร้อมนำส่ง)

DownLoad
22/06/2561
ราคากลาง จ้างทำของที่ระลึกมอบให้พนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
DownLoad
05/01/2018

ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่สำนักงานธนานุเคราะห์และสถานธนานุเคราะห์ รวม 38 แห่ง

DownLoad