ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ รายละเอียด DownLoad
17/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ในตู้นิรภัยของสถานธนานุเคราะห์ ๖ แห่ง จำนวน ๒๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคา

DownLoad
16/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ในตู้นิรภัยของสถานธนานุเคราะห์ ๖ แห่ง จำนวน ๒๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคา

DownLoad
03/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เอกสารประกวดราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) บน Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
03/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศการประกวดราคาของสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องเช่าเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) บน Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
15/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูม้วนแสตนเลสไฟฟ้า ของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 8 สาขา ด้วยวิธีการประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
14/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ตู้นิรภัยของสถานธานุเคราะห์ 6 แห่ง จำนวน 22 ตู้ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
07/05/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2561

DownLoad
15/05/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้พนักงาน (เหรียญทองคำ) ประจำปีงบประมาณ 2562

DownLoad
09/10/2561แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DownLoad
03/05/2562แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

DownLoad