กิจกรรมสำนักงานธนานุเคราะห์.

Image Description
มอบ “วัสดุอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียม” ในโครงการ สธค.พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2 ให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้บริหารมูลนิธิฯ

Image Description
สถานธนานุเคราะห์ 37 จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันไถ่ทรัพย์จำนำประเภทเครื่องมือทำมาหากินให้กับประชาชน

Image Description
กิจกรรมจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำสัญจรธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.)

Image Description
มหกรรมประมูล สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ประจำปี 2561

Image Description
ประมวลภาพกิจกรรมสำนักงานธนานุเคราะห์