สรุปยอดดำเนินการจัดจ้างประจำเดือน

วันที่ประกาศ รายละเอียด DownLoad
31/03/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564

DownLoad
25/02/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

DownLoad
15/01/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

DownLoad
04/12/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563

DownLoad
03/11/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563

DownLoad
09/10/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

DownLoad
05/10/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563

DownLoad
25/09/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563

DownLoad
31/08/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563

DownLoad
02/07/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563

DownLoad