สรุปยอดดำเนินการจัดจ้างประจำปี(ราคากลาง)

วันที่ประกาศ รายละเอียด DownLoad
25/05/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563

DownLoad
13/04/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563

DownLoad
12/12/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562

DownLoad
18/03/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563

DownLoad
19/02/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563

DownLoad
14/01/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562

DownLoad
14/11/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562

DownLoad
16/10/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562

DownLoad
30/09/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562

DownLoad
29/08/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562

DownLoad