สรุปยอดดำเนินการจัดจ้างประจำเดือน

วันที่ประกาศ รายละเอียด DownLoad
03/11/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563

DownLoad
09/10/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

DownLoad
05/10/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563

DownLoad
25/09/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563

DownLoad
31/08/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563

DownLoad
02/07/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563

DownLoad
12/06/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563

DownLoad
25/05/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563

DownLoad
13/04/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563

DownLoad
12/12/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562

DownLoad