สรุปยอดดำเนินการจัดจ้างประจำเดือน

วันที่ประกาศ รายละเอียด DownLoad
31/08/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฏาคม 2564

DownLoad
12/07/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564

DownLoad
14/06/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564

DownLoad
28/05/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน  2564

DownLoad
30/04/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564

DownLoad
31/03/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564

DownLoad
25/02/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

DownLoad
15/01/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

DownLoad
04/12/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563

DownLoad
03/11/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563

DownLoad