ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ ประเภทประกาศ รายละเอียด DownLoad
27/07/2564แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

DownLoad
23/07/2564แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

DownLoad
23/07/2564ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องนับธนบัตร จำนวน 32 เครื่อง

DownLoad
23/07/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

(ร่าง)ประกาศ จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
24/06/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้อินเตอร์เน็ต Sim Card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
21/06/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยกล้องวงจรปิด สถานธนานุเคราะห์ 40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
02/06/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายหนังสือรับรองผลงาน

DownLoad
27/05/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพย์จำนำสถานธนานุเคราะห์ 15 (เขตบางเขน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
18/05/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 44 (แห่งใหม่) จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
14/05/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 43 (แห่งใหม่) จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
20/04/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
02/04/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกวดราคาจัดซื้อชุดสร้างภาพ (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
02/04/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 44 (แห่งใหม่) จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
01/04/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 43 (แห่งใหม่) จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
30/03/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์และสถานธนานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
19/03/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศขายทอดตลาด ซากพัสดุชำรุด เสื่อมสถาพ

DownLoad
05/03/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 41 (อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี)

DownLoad
03/03/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 66 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
23/02/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของสำนักงานธนานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
18/02/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 42 (แห่งใหม่) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
18/02/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

DownLoad
16/02/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานธนานุเคราะห์ 34 สาขา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
28/01/2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลแบบ Hyper Converged Infrastructure สำหรับการบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
27/01/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

DownLoad
19/01/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานธนานุเคราะห์ 34 สาขา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
30/11/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งใช้สำหรับสถานธนานุเคราะห์ 17 

DownLoad
27/11/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องชั่งทองอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า หน้าจอสองด้านขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500 กรัม จำนวน 4 เครื่อง ใช้สำหรับสถานธนานุเคราะห์ 17 

DownLoad
19/01/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 42 (แห่งใหม่) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
14/01/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
12/01/2564ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานธนานุเคราะห์ ๓๔ สาขา 

DownLoad
12/01/2564ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานธนานุเคราะห์ ๓๔ สาขา ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
11/01/2564ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์สถานธนานุเคราะห์ จำนวน 34 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
23/12/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ    

DownLoad
29/12/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลแบบ Hyper Converged Infrastructure สำหรับการบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
25/12/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 42 (จังหวัดสุพรรณบุรี)  ระยะเวลา 15 ปี

DownLoad
18/12/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานธนานุเคราะห์ 34 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
15/12/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อรายงานขอจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลแบบ Hyper Converged Infrastructure สำหรับการบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
14/12/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้าของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 9 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
09/12/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
09/12/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนนุเคราะห์ 40 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
04/12/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์สถานธนานุเคราะห์ 34 สาขา

DownLoad
04/12/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ จำนวน 34 สาขา

DownLoad
26/11/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เอกสารประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้าของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 9 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
26/11/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้าของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 9 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
17/11/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
11/11/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้าของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 9 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
30/10/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
30/10/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ 40 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

DownLoad
19/10/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ 40 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

DownLoad
16/10/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

DownLoad
24/09/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยระบบสัญญาณกันขโมยประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีคัดเลือก

DownLoad
18/09/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

DownLoad
18/09/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยระบบสัญญาณกันขโมย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
14/09/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานธนานุเคราะห์ และสถานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
02/09/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
02/09/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยระบบสัญญาณกันขโมย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

DownLoad
31/08/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยระบบสัญญาณกันขโมย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

DownLoad
24/08/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)

DownLoad
21/08/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานธนานุเคราะห์ และสถานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
19/08/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบานประตูนิรภัยห้องมั่นคง (พร้อมประตูลูกกรงเหล็กภายใน) และตู้นิรภัยเก็บทรัพย์จำนำ และตู้นิรภัยเก็บเงินสด สำหรับใช้ประจำสถานธนานุเคราะห์ 40 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) แห่งใหม่ (พร้อมนำส่ง)

DownLoad
14/08/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ขอบเขตงาน จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานธนานุเคราะห์ และสถานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564

DownLoad
11/08/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล สำหรับสถานธนานุเคราะห์ 40 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และสถานธนานุเคราะห์ 41 (จังหวัดชลบุรี) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
07/08/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยระบบสัญญาณกันขโมย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
06/08/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

DownLoad
22/07/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยกล้องวงจรปิด สถานธนานุเคราะห์ 41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
31/07/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ ขายทอดตลาด ซากพัสดุ ชำรุด

DownLoad
31/07/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยระบบสัญญาณกันขโมย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง)

DownLoad
22/07/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานธนานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
20/07/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษปรุพิเศษใช้สำหรับพิมพ์รายงานตั๋วฉบับย่อทรัพย์จำนำที่ส่งดอกเบี้ยออนไลน์

DownLoad
13/07/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพื่มเติม)

DownLoad
10/07/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพื่มเติม)

DownLoad
29/06/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้พนักงาน (เหรียญทองคำ)

DownLoad
24/06/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้อินเตอร์เน็ต Sim Card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
23/06/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันบุคลากร ประจำปี 2563 และทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ ปี พ.ศ. 2563 - 2565  และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานธนานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

DownLoad
15/06/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
29/05/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
29/05/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
27/05/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการลงทุนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ปี พ.ศ. 2564 -2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
22/05/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
22/05/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 40 แห่งใหม่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
14/05/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบานประตูนิรภัยห้องมั่นคง (พร้อมประตูลูกกรงเหล็กภายใน), ตู้นิรภัยเก็บทรัพย์จำนำ และตู้นิรภัยเก็บเงินสด สำหรับใช้ประจำสถานธนานุเคราะห์ ๔๑ (จังหวัดชลบุรี) แห่งใหม่ (พร้อมนำส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
27/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 40 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

DownLoad
20/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล (ครั้งที่2)

DownLoad
17/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 41 จังหวัดชลบุรี

DownLoad
16/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน "มหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ประจำปี 2563"

DownLoad
10/04/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563

DownLoad
09/04/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 40 แห่งใหม่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

DownLoad
08/04/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

DownLoad
08/04/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

DownLoad
08/04/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาดของ สธค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
30/03/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ 41 (จังหวัดชลบุรี) แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
30/03/2563ราคากลาง

ราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ 41 แห่งใหม่ จังหวัดชลบุรี

DownLoad
26/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเสนอราคาจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
26/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อตู้ส่งดอกเบี้ยรับจำนำ (kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
25/03/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ ยกเลิกประกาศราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
03/03/2563ราคากลาง

ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ 41 แห่งใหม่ จังหวัดชลบุรี

DownLoad
19/03/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุเคราะห์ 41 (จังหวัดชลบุรี) แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
18/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)

DownLoad
13/03/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

DownLoad
11/03/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ จ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
06/03/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
06/03/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
05/03/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
04/03/2563แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพื่มเติม)

DownLoad
04/03/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อตู้ส่งดอกเบี้ยรับจำนำ (Kiosk)

DownLoad
04/03/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้ส่งดอกเบี้ยรับจำนำ (Kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์

DownLoad
20/02/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการ มหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
14/02/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึก วันคล้ายวันสถาปณาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 65 ปี

DownLoad
07/02/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
07/02/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
06/02/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดงาน "มหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ" ประจำปี 2563

DownLoad
06/02/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ขอบเขตงาน (TOR) จัดงาน "มหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ" ประจำปี 2563

DownLoad
04/02/2563ราคากลาง

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล 

DownLoad
04/02/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์  จ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

DownLoad
31/01/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อตู้ส่งดอกเบี้ยรับจำนำ (Kios) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
31/01/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เอกสารประกวดราคาซื้อซื้อตู้ส่งดอกเบี้ยรับจำนำ (Kios) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
31/01/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
31/01/2563ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เอกสารประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
27/01/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูสแตนเลสม้วนไฟฟ้าสถานธนานุเคราะห์ 8 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
24/01/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้ส่งดอกเบี้ยรับจำนำ (Kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
24/01/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อตู้ส่งดอกเบี้ยรับจำนำ (Kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
21/01/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
21/01/2563ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
11/11/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563

DownLoad
08/11/2562แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

DownLoad
31/10/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระดาษปรุพิเศษ จำนวน 150,000 แผ่น

DownLoad
31/10/2562สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562

DownLoad
30/09/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตั๋วรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

DownLoad
30/09/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 41 แห่งใหม่ (จังหวัดชลบุรี)

DownLoad
24/09/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยระบบสัญญาณกันขโมย ประจำปีงบประมาณ 2563

DownLoad
05/09/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กลุ่มงานสนับสนุน จำนวน 1 คัน

DownLoad
16/08/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระบอกน้ำพลาสติก ในโครงการส่งเสริมการตลาด ศูนย์ EVM กทม. ตะวันออกและสุวรรณภูมิ 

DownLoad
06/08/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับลูกค้าและประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในวาระต่างๆ (ปากกาลูกลื่น, กระดาษฉีกหัวกาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
25/07/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบริเวณชั้นดานฟ้า อาคารสำนักงานธนานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
05/08/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดงาน CSR DAY : ส่งเสริใความรู้สู่ความรับผิดชอบต่อสังคมของชาว สธค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
05/08/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กลุ่มงานเทคนิคและปฏิบัติการ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
31/07/2562แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

DownLoad
25/07/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (DATA CENTER) 

DownLoad
18/07/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

DownLoad
18/07/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง ขาดทอดตลาด ซางพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 1)

DownLoad
12/07/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือทดสอบเพชรสังเคราะห์ (CVD) จำนวน 41 เครื่อง

DownLoad
11/07/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 41 แห่งใหม่ (จังหวัดชลบุรี)

DownLoad
08/07/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงาน "มหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ"

DownLoad
04/07/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการเงินและระบบงานบัญชี

DownLoad
28/06/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิง จำนวน 147 ถัง

DownLoad
28/06/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจสอบเพชรสังเคราะห์ (CVD) จำนวน 41 เครื่อง

DownLoad
26/06/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร สำหรับแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Strategic Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มมูลค่า ศูนย์ EVM กทม.เหนือ และโครงการเพิ่มสัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ SME ศูนย์ EVM ธนบุรี

DownLoad
26/06/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องถนอมอาหาร ในโครงการส่งเสริมการตลาดของศูนย์ EVM นนทบุรีและต่างจังหวัด

DownLoad
20/06/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูเหล็กม้วนแสตนเลสไฟฟ้าของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 8 สาขา

DownLoad
19/06/2562ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ DATA CENTER

DownLoad
19/06/2562ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน

ร่างประกาศประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ DATA CENTER

DownLoad
07/06/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ในตู้นิรภัยของสถานธนานุเคราะห์ 6 แห่ง จำนวน 22 ตู้

DownLoad
06/06/2562แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม

DownLoad
17/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ในตู้นิรภัยของสถานธนานุเคราะห์ ๖ แห่ง จำนวน ๒๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคา

DownLoad
16/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ประกวดราคาจ้างทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ในตู้นิรภัยของสถานธนานุเคราะห์ ๖ แห่ง จำนวน ๒๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคา

DownLoad
03/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เอกสารประกวดราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) บน Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
03/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศการประกวดราคาของสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องเช่าเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) บน Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
15/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างรื้อถอนและติดตั้งประตูม้วนแสตนเลสไฟฟ้า ของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 8 สาขา ด้วยวิธีการประกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
14/05/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำตู้ลิ้นชักไม้ใส่ตู้นิรภัยของสถานธานุเคราะห์ 6 แห่ง จำนวน 22 ตู้ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DownLoad
07/05/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2561

DownLoad
15/05/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกมอบให้พนักงาน (เหรียญทองคำ) ประจำปีงบประมาณ 2562

DownLoad
09/10/2561แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DownLoad
03/05/2562แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

DownLoad
25/04/2562แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

DownLoad
18/04/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึ่งพอใจและส่วนแบ่งทางการตลาดของ สธค.

DownLoad
28/03/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีทางศาสนาในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 64 ปี

DownLoad
22/03/2562แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม

DownLoad
20/03/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ 4 แห่งใหม่

DownLoad
28/02/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ของสำนักงานธนานุเคราะห์

DownLoad
07/01/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างจัดทำของที่ระลึกวันคล้ายวันสถานปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 64 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
12/02/2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 

DownLoad
31/10/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกในช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
05/02/2562ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกาศจ้างบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

DownLoad
20/12/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้สำหรับฝึกอบรมการรับจำนำ

DownLoad
04/12/2561แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

DownLoad
27/11/2561สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561

DownLoad
18/10/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

DownLoad
12/10/2561ประกาศจัดซื้อจัดจาง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

DownLoad
26/09/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดทำตั๋วรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 39 สาขา (พร้อมนำส่ง) ประจำปีงบประมาณ 2562

DownLoad
25/09/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณกันขโมย ประจำปีงบประมาณ 2562

DownLoad
12/09/2561ประกาศจัดซื้อจัดจาง

ประกวดราคาจ้างจัดทำตั๋วรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ จำนวน 39 สาขา (พร้อมนำส่ง)

DownLoad
12/09/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 

DownLoad
01/01/2561ราคากลางDownLoad
22/12/2561แผนกการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย์สถานธนานุเคราะห์ 39 (จังหวัดพิษณุโลก)

DownLoad